Skrivet av: linn

Feltryckta medlemskort

När medlemskorten har skickats ut till nya medlemmar den senaste veckan har det uppstått ett fel då korten tryckts. …