SGFs råd om tredje vaccindos mot SARS-CoV-2 vid IBD och leversjukdom

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) rekommenderar en tredje dos coronavaccin till vissa personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och/eller leversjukdomar.

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning. Mot bakgrund av det rådande kunskapsläget kring covid-19, vaccin, IBD och leversjukdomar rekommenderar SGF en tredje dos vaccin i följande fall:

  • Kronisk kontinuerlig aktivitet av IBD med måttlig – svår aktivitet (>3 månader)
  • Längre tids kortisonbehandling (>20 mg prednisolon) eller pågående kortisonbehandling vid tidigare vaccinationstillfällen
  • Behandling med TNF-alfa-antikroppspreparat i kombination med immunmodulerare (thiopurin, metotrexat)
  • Malnutrition och/eller kort tarm
  • Levertransplanterade
  • Dekompenserad levercirros

 

De skriver även att exakta tider och doser inte kan anges utan att det är den behandlande läkaren som gör en individuell bedömning. Vid behandling med övriga biologiska preparat (ustekinumab, vedolizumab) är kombination med immunmodulerare mindre vanlig och i förekommande fall får individuell bedömning göras.

Dokumentet är utarbetat av Charlotte Höög och Emma Nilsson samt granskat av utskottet för luminal gastroenterologi och lever-galla-pankreasutskottet. Hela dokumentet på SGFs hemsida hittar du här.