Ge en gåva

Mag-/tarmsjukdomar kan bara besegras genom forskning. Därför har Mag- och tarmförbundet en forskningsfond tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening. Du som vill ge en gåva för att stötta forskningen kan läsa mer om vår fond.