Engagera dig

Vill du engagera dig i Mag- och tarmförbundet? Kul! Det finns flera saker du kan engagera dig i för att stötta det viktiga arbetet med att öka allmänhetens kunskap om mag-tarmsjukdomar och förbättra livssituationen för de som är lever med en mag-tarmdiagnos.