Särskilt tandvårdsbidrag (STB)

VAD ÄR SÄRSKILT TANDVÅRDSBIDRAG (STB)?

Särskilt tandvårdsbidrag (STB) är ett bidrag för personer som har en viss sjukdom eller funktionsnedsättning som innebär en ökad risk för försämrad tandhälsa (t.ex. Crohns sjukdom eller ulcerös kolit). Bidraget är 600 kr per halvår. 

Du kan få STB om du

1. Fyller minst 24 år under året.

2.  Är försäkrad i Sverige. (Det är du om du bor eller arbetar här. I vissa fall kan även du som är bosatt i ett annat land än Sverige få STB).

3.  Har någon av följande diagnoser:

• muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling

• muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen

• Sjögrens syndrom

• kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck

• cystisk fibros

• ulcerös colit

• Crohns sjukdom

• tarmsvikt

• frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom

• svårinställd diabetes

• genomgår dialysbehandling

• är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling

• genomgått en organtransplantation

HUR FÅR JAG STB?

För att få STB behöver du först be att din läkare fyller i ett intyg där det framgår att du har någon av diagnoserna ovan.

Det ifyllda intyget tar du sedan med till tandvården. Om din tandläkare eller tandhygienist då bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning. 

Källa: Försäkringskassan