COVID-19 och IBD

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) har nu tagit fram råd till personer med inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) under COVID-19-pandemin.

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga sammanslutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning.

Såhär skriver SGF angående IBD och COVID-19:

  • Följ de allmänna råd om COVID-19 som ges av myndigheter och sjukvård.
  • COVID-19 kan orsaka allvarligare symtom hos människor med försvagat immunsystem, äldre personer, samt hos de som har kroniska sjukdomar som diabetes, kroniska hjärt- eller lungsjukdomar och cancer.
  • Fortsätt med din nuvarande behandling för Crohns sjukdom, ulcerös kolit eller mikroskopisk kolit om din sjukdom är inaktiv och stabil. Om din tarmsjukdom är aktiv (”skov”) eller om du får nya symtom ska du kontakta den mottagning där du får vård för sjukdomen.
  • Risken att bli smittad med SARS-CoV-2 är inte större om du behandlas med immundämpande läkemedel. Risken att utveckla en allvarligare infektion på grund av immundämpande läkemedel har hittills inte kunnat påvisas vid IBD.
  • Sannolikt föreligger en ökad risk för allvarligare infektion om du har ett skov i din tarmsjukdom och blir smittad med SARS-CoV-2 varför det är viktigt att du inte slutar med din underhållsbehandling (oavsett vilken den är).
  • Om du behandlas med immundämpande läkemedel bör du kontakta sjukvården om du får symtom som kan tala för COVID-19, dvs feber (>38 gr), hosta eller andningsbesvär.

 

Sammanfattat och anpassat till svenska förhållanden av Charlotte Höög (GHP Stockholm Gastrocenter), Anna Wickbom (Magtarmsektionen, Universitetssjukhuset Örebro) och Sven Almer (Karolinska Universitetssjukhuset). Granskat av Utskottet för luminal gastroenterologi i SGF.

Hela dokumentet på SGFs hemsida hittar du här.