Om oss

Mag- och tarmförbundet startades 1979 som ett reaktion på bristen kring kunskap om mag- och tarmsjukdomar i samhället. Mag- och tarmförbundet är ett förbund byggt på medlemmars samlade livserfarenheter och ideella krafter. För det är när vi samlas och gemensamt arbetar mot samma mål som vi kan få en stark röst som når beslutsfattare, vårdprofession, myndigheter och allmänheten.

Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att människor med varaktiga funktionsnedsättningar, till följd av sjukdomar, skador eller störningar i matsmältningskanalen och bäckenbotten ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen.

Runt 1,5 miljoner svenskar har problem med magen. Över 65 000 lever med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD; t.ex. Crohns sjukdom och ulcerös kolit), 6000 personer drabbas av tarmcancer varje år och runt 10 procent av befolkningen har IBS. Siffrorna för insjuknande i mag-tarmsjukdomar pekar uppåt i Sverige, precis som i övriga västvärlden.

Mag- och tarmförbundet samlas inte kring en specifik diagnos eller sjukdom utan kring ett stort och komplext organ i kroppen. Vi registrerar idag 21 uttryckliga diagnoser, men är inte begränsade till dessa. Våra kärnvärden är kunskap, gemenskap och påverkan och vår arbete omfattar nästan allt som berör den som har nedsättningar i matsmältningskanalens funktioner. Vi erbjuder gemenskap med andra i samma situation. Vi arbetar även med med informations- och kunskapsspridning, samhällsbevakning och påverkansfrågor.

Mag- och tarmförbundet är ett förbund byggt på våra medlemmars samlade livserfarenheter och ideella krafter. För det är när vi samlas och gemensamt arbetar mot samma mål som vi kan få en stark röst som når beslutsfattare, vårdprofession, myndigheter och allmänheten.

Stöd vårt arbete genom att bli medlem hos oss.

Mag- och tarmförbundet startades 1979 som ett reaktion på bristen kring kunskap om mag- och tarmsjukdomar i samhället.