Nyheter

tarmcancerscreening

Utökad diagnostik ska skräddarsy behandling vid tarmcancer

I ett nytt precisionsmedicinskt forskningsprojekt kommer patienter med tarmcancer erbjudas en utökad diagnostik med bred gensekvensering. Sekvenseringen ska möjliggöra skräddarsydda cancerbehandlingar och tidiga ärftlighetsutredningar.

Läs hela nyheten hos Onkologi i Sverige.