Nyheter

BOKSLÄPP: Varför så mycket skuld och skam kring förlossningsskador?

Hur kommer det sig att kunskaperna kring förlossningsskador som drabbar kvinnor är så dåliga? Eller varför kvinnor måste kämpa så hårt för att få rätt vård? Och varför råder det en tystnadskultur inom förlossningsvården?

Projektet Förlossningsskadad Kvinna släpper nu boken ”När förlossningen fortsätter att göra ont – skadorna vi inte pratar om” skriven av journalisten Anne Lichtenstein.

I boken berättar 13 kvinnor öppet och naket om sina förlossningar, skador, skamkänslor och tabun, om den tystnadskultur som råder, den långvariga smärtan, att inte kunna hålla tätt och om kampen för att få rätt behandling.

– Det här är kvinnor som länge har lidit i det tysta. Men nu vill vi inte vara tysta längre. Vi vill berätta om våra erfarenheter, sprida kunskap och tillsammans verka för en säkrare förlossningsvård, säger Anne Lichtenstein.

Även flera kvinnor ur vårdprofessionen som gjort banbrytande insatser för förlossningsvården har intervjuats i boken.

Med denna bok vill projektet lyfta patientperspektivet och göra deras röster hörda för att väcka opinion och på sikt kunna påverka och förbättra förlossningsvården. Syftet med boken är också att bidra till en ökad medvetenhet om långtgående konsekvenser av permanenta förlossningsskador.

Boksläpp sker klockan 17.30 den 12 januari på Medelhavsmuseet och kan därefter beställas hos Mag- och tarmförbundet på: email hidden; JavaScript is required. Den går också att ladda ned som kostnadsfri e-bok från klockan 12.00 på förbundets hemsida.

Har du frågor går det bra att kontakta Peter Eneroth eller Anette Wällstedt på Mag- och tarmförbundet för mer information på tel: 070-642 01 07.

Projektet Förlossningsskadad Kvinna drivs av Mag- och tarmförbundet och syftet är att värna om de kvinnor som idag lever med funktionsnedsättningar orsakade av allvarliga förlossningsskador.