Kategori: Allmänt

Förbundskansliet i coronatider

På grund av smittspridningen av coronaviruset i Stockholm arbetar Mag- och tarmförbundets kansli nu och den närmsta tiden på distans. Det innebär …

Gör din röst hörd!

Mag- och tarmförbundets största tillgång är medlemmarna. Inget annat förbund i landet samlar så många personer med olika sjukdomar, …

Feltryckta medlemskort

När medlemskorten har skickats ut till nya medlemmar den senaste veckan har det uppstått ett fel då korten tryckts. …