Vårt arbete under 2021

arbete

År 2021 har varit fortsatt präglat av coronapandemin vilket på vissa håll försvårat förbundets arbete. Men tack vare våra medlemmar har vi ändå kunnat:

✔️ Engagera oss i arbetet för en förbättrad tarmcancervård genom att bland annat vara representerade i flera kvalitetsregister och programgrupper inom tarmcancerområdet.

✔️ Arbeta med projektet Förlossningsskadad Kvinna (https://bit.ly/2RWzr1u) som under 2021 resulterat i en bok på temat förlossningsskador. Projektet går nu mot sitt slut och boken kommer att offentliggöras i början på 2022.

✔️ Synliggöra för allmänheten, beslutsfattare och sjukvårdsprofessionen hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom online-utbildningen IBD-koll (www.ibd-koll.se).

✔️ Delta i arbetet med den nationella kunskapsstyrningen för en bättre IBD-vård. Arbetet har hittills lett fram till ett förslag på ett vårdprogram för vuxna med IBD som syftar till att fungera som ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med IBD-patienter. Det övergripande målet för initiativet är att uppnå en god vård för alla vuxna som lever med IBD i Sverige (https://bit.ly/3IG1o5i).

✔️ Genomföra stora informations- och awarenessinsatser på temat mag-tarmsjukdomar i både tryckt och digital media. Arbetet har bland annat skett via våra digitala kanaler, vårt medlemsmagasin Allt om mage (https://bit.ly/3oDB4Rw), kampanjen Lila Vågen (https://bit.ly/31Oy7Vc) och via en skrift på temat maghälsa som både publicerats digitalt (https://bit.ly/3rTjNFT) och i tryckt form som bilaga till två av de större dagstidningarna.

✔️ Utveckla vår forskningsfond Mag-tarmfonden (www.magtarmfonden.se) som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna 2021 kunde dela ut 1 800 000 kronor till framstående forskare inom mag-tarmområdet (https://bit.ly/3IAlw8Z).

.