Vårt arbete under 2021

arbete

År 2021 har varit fortsatt präglat av coronapandemin vilket på vissa håll försvårat förbundets arbete. Men tack vare våra medlemmar har vi ändå kunnat:

✔️ Engagera oss i arbetet för en förbättrad tarmcancervård genom att bland annat vara representerade i flera kvalitetsregister och programgrupper inom tarmcancerområdet.

✔️ Arbeta med projektet Förlossningsskadad Kvinna () som under 2021 resulterat i en bok på temat förlossningsskador. Projektet går nu mot sitt slut och boken kommer att offentliggöras i början på 2022.

✔️ Synliggöra för allmänheten, beslutsfattare och sjukvårdsprofessionen hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom online-utbildningen IBD-koll (www.ibd-koll.se).

✔️ Delta i arbetet med den nationella kunskapsstyrningen för en bättre IBD-vård. Arbetet har hittills lett fram till ett förslag på ett vårdprogram för vuxna med IBD som syftar till att fungera som ett stöd för hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med IBD-patienter. Det övergripande målet för initiativet är att uppnå en god vård för alla vuxna som lever med IBD i Sverige ().

✔️ Genomföra stora informations- och awarenessinsatser på temat mag-tarmsjukdomar i både tryckt och digital media. Arbetet har bland annat skett via våra digitala kanaler, vårt medlemsmagasin Allt om mage (), kampanjen Lila Vågen () och via en skrift på temat maghälsa som både publicerats digitalt () och i tryckt form som bilaga till två av de större dagstidningarna.

✔️ Utveckla vår forskningsfond Mag-tarmfonden (www.magtarmfonden.se) som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna 2021 kunde dela ut 1 800 000 kronor till framstående forskare inom mag-tarmområdet ().

.