Malin Wylinder

AMBASSADÖR

Malin är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Vadstena och är 35 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Malin Wylinder, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Förstföderska december 2015 – får en förlossningsskada.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada (missad) Grad 2, d v s djupare bristning i perineum/ mellangården (utrymmet mellan slida och ändtarmen) med skada på hud, muskler, fascia (bindväv) och/eller vaginalslemhinnan. Får också ett främre framfall av vaginalväggen (cystocele) samt ett bakre framfall (rectocele), d v s framfall av ändtarmen.

Upplever stark tyngdkänsla, stora smärtor från ryggen, inskränkt rörlighet, svårigheter med tunga lyft, urininkontinens, samlagssmärta samt depression och anknytningsproblematik. Vid kontroll hos gynekolog rekommenderades fortsatta knipövningar. Får via sociala medier kontakt med andra i samma situation och tipsas om att skriva egenremiss till specialistklinik. Väl där konstateras att musklerna i den bakre slidväggen behövde förstärkas samt att rekonstruktion av perineum/mellangården var nödvändig.

Genomgick två operationer 1 – 1,5 år efter förlossningen med gott resultat. Använder idag prolapsring vid behov.  Har dock kvarstående urinläckage som inte kan åtgärdas på annat sätt än genom ytterligare operationer. Efter behandlingarna förbättrad livskvalitet men klarar idag enbart lättare träning (simning, promenader, lättare lyft) till skillnad från tidigare löpträning.  Har yrkesmässigt också tvingats till omskolning på grund av sina skador.

Eftersom Grad 2-skadan missades blev den heller aldrig journalförd vid förlossningen.  Känner idag stor misstro till vården, då hon även innan förlossningen, haft erfarenheter från feldiagnostiseringar.

Brinner för att bryta tabun kring förlossningsskador samt väcka opinion för bättre vård. Är bland annat engagerad i FB-gruppen Våga Väga Förlossningsskador.

/Texten är uppdaterad oktober 2020