Nyheter

1,25 miljoner till forskning om mag- och tarmsjukdomar

Sex forskare får dela på 1,25 miljoner kronor, när Mag-Tarmfonden i maj delar ut årets stipendier. Det är den största totala prissumman i hela Mag-Tarmfondens historia.

Årets största stipendium går till Caroline Nordenvall, vars projekt undersöker kirurgisk behandling vid den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös kolit.

– Jag är mycket hedrad och glad över att få ta emot Mag-Tarmfondens stipendium för studier av patienter med ulcerös kolit. Dessa patienter kan behöva få sin tjocktarm bortopererad som en del av deras behandling. Stipendiet kommer att används för ett forskningssamarbete mellan centra i England och Sverige som syftar till att undersöka hur patienter upplever olika varianter av sammankoppling av tarmen, alternativt att bära stomi, efter det att deras tjocktarm opererats bort.

Studien kommer även att undersöka hur patienterna mår efter sin operation.

– Vi kommer genom projektet att kunna besvara kliniska frågeställningar som inte tidigare har adresserats. Resultaten kommer kunna ha stor inverkan på den framtida vården av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.

Mag-Tarmfondens ordförande Björn Lindkvist är glad över att fonden även i år kan öka den totala prissumman. Bakom ökningen ligger ett stabilt och långsiktigt engagemang från företagsgivare och, framförallt, en påtaglig ökning av donationer från allmänheten.

– Under 2019 har vi sett en markant ökning av mindre gåvor från privata givare via Swish och genom insättningar på vårt 90-konto. Tillsammans ger dessa ett mycket betydelsefullt tillskott till forskningen om mag- och tarmsjukdomar, säger Björn Lindkvist.

Mag-Tarmfondens stipendiater 2020

Caroline Nordenvall

Hur är den kirurgiska handläggningen av patienter med ulcerös kolit i Sverige och England?

Axel Josefsson

Prognostiska markörer EGJOO – Esophagogastric junction outflow obstruction

Miroslav Vujasinovic

Förekomst och klinisk betydelse av icke-alkoholorsakad fettpankreasjukdom hos patienter med icke-alkoholorsakad fettleversjukdom

Anna Löf Granström

Epidemiologiska och kliniska studier av medfödda bukväggsdefekter

David Bergman

Risk för mikroskopisk kolit hos patienter med glutenintolerans

Timo Käppi

Immunregleringssjukdomar hos barn som levertransplanterats

Vill du läsa mer om projekten? Här hittar du populärvetenskapliga beskrivningar.

Webbinarium

På onsdag den 13/5 kommer stipendiaterna att presenteras i ett webbinarium som är öppet för allmänheten. Man får då lära sig mer om Mag-Tarmfondens arbete, lyssna på både årets och 2017 års huvudpristagare och ställa frågor till årets stipendiater.

Tid och plats? Onsdag den 13/5 kl 15.30-16:30 på sidan: https://mediahuset.link/magtarmfonden

Om Mag-Tarmfonden

Mag-Tarmfonden är en ung forskningsfond driven av Svensk Gastroenterologisk Förening och Mag- och tarmförbundet med stöd från cirka en miljon kronor till framstående svensk forskning. Mag-Tarmfondens syfte är att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Forskare söker i öppen konkurrens medel ur fonden och ansökningarna värderas av Mag-Tarmfondens oberoende bedömningskommitté. Fonden har två 90-konton, 900475-5 (plusgiro) eller 900-4755 (bankgiro) och är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Fondens Swish-nummer är 123 900 47 55. Mer information finns på fondens hemsida: www.magtarmfonden.se

För mer information, kontakta:

Björn Lindkvist, MD PhD, Överläkare, Sektionschef, Sektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Tel: 031-3427705

Mob: 070-9666315

Linn Inganäs, Kommunikationsansvarig, Mag- och tarmförbundet

Mob: 073-8213487