Ledamot

Pia har arbetat som statstjänsteman i 25 år och varit fackordförande inom Statstjänstemannaförbundet samt varit verksam inom funktionshinderrörelsen i 18 år. Hennes intressen är anhörigfrågor, intressepolitik och föreningsutveckling. Pia stöttar gärna föreningar som behöver detta.