Gerd Winoy Mowitz

Ledamot

Gerd har arbetat inom barnomsorgen som förskollärare och specialpedagog. Sedan hon fick sin mag- och tarmdiagnos 2004 har hon varit aktiv i mag- och tarmföreningen i Skåne och senare även i förbundet.

  • Tele: 040-93 27 93