Fredrik A Persson

Suppleant

Fredriks yrkes- och utbildningsbana började med journalistik och samhällskunskap. Därefter blev han anställd som informatör vid länsstyrelsen och var med och byggde upp Håll Sverige Rent-kampanjerna.

Fredrik har även en masterutbildning i reklam och kommunikation vid IHR, numera PR och reklam vid Stockholms universitet.

Efter anställning på Rädda Barnens riksförbund startade han eget företag som informationskonsult med inriktning på ideella organisationer och genomförde ett flertal radiohjälpskampanjer för handikapprörelsen.