Christer Johannesson

Ledamot

Christer är numera ålderpensionär. Tidigare har han varit lantmästare och marknadsekonom. Han har arbetat med patient- och funktionshinderfrågor sedan 90-talet. Utöver att han är styrelseledamot i Mag- och tarmförbundet är han kassör i Mag-Tarmfonden.

  • Tele: 046-24 85 18
  • Mobil: 070-600 79 50