Om oss

Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening för personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras närstående.

Våra kärnvärden är kunskap, gemenskap och påverkan. Information och kunskapsförmedling är en viktig uppgift. Vi erbjuder gemenskap med andra i samma situation och vi arbetar med samhällsbevakning och påverkan.

Mag- och tarmförbundets utgångspunkt är medlemmarnas erfarenheter av hur livet påverkas av mag- och tarmsjukdomar. En annan utgångspunkt är vår samlade kunskap om hur samhällets stödsystem kan användas för att kompensera negativa effekter. Kunskap och idéer om vad som behövs för att hinder ska undanröjas är också en viktig utgångspunkt.

Mag- och tarmförbundet startades 1979 som ett reaktion på bristen kring kunskap om mag- och tarmsjukdomar i samhället.

Läs mer om vårt arbete här.