om oss

Mag- och tarmförbundet startades 1979 som ett reaktion på bristen kring kunskap om mag- och tarmsjukdomar i samhället. Mag- och tarmförbundet är ett förbund byggt på medlemmars samlade livserfarenheter och ideella krafter. För det är när vi samlas och gemensamt arbetar mot samma mål som vi kan få en stark röst som når beslutsfattare, vårdprofession, myndigheter och allmänheten.

Tre kvinnor som trivs i varandras sällskap. Mag- och tarmförbundet är en allmännyttig ideell förening som arbetar för att människor med mag och tarmsjukdomar. Förbundet samlas inte kring en specifik diagnos eller sjukdom utan kring ett stort och komplext organ i kroppen. De registrerar idag 21 uttryckliga diagnoser, men är inte begränsade till dessa. Förbundets kärnvärden är kunskap, gemenskap och påverkan och deras arbete omfattar nästan allt som berör de som har nedsättningar i matsmältningskanalens funktioner. De erbjuder gemenskap med andra i samma situation. De arbetar även med med informations- och kunskapsspridning, samhällsbevakning och påverkansfrågor.