Nya stadgar länsföreningar 2021

Här är nya stadgarna för Mag- och tarmföreningar med direkt demokrati samt instruktioner för hur föreningarna går tillväga för att anta de nya stadgarna.

Ladda upp:

  1. Pdf: Stadg-lansf-direktd
  2. Pdf: Instruktioner