Ledamot

Pia är en tidigare statstjänsteman som också varit ordförande i ST och därför har stor kunskap av att uttrycka sig både i tal och skrift. Har varit verksam inom funktionshinderrörelsen över 20 år med olika positioner. Är fritidspolitiker inom funktionshinderområdet. Pias främsta intresseområden är arbetsmarknadsfrågor, intressepolitik och föreningsutveckling.