Karl Gustavsson

Vice ordförande

Karl jobbar med organisations- och verksamhetsutveckling inom den tillverkande industrin.

Han har varit förtroendevald inom Mag- och tarmförbundet på lokal- och länsnivå sedan 2009 och på förbundsnivå sedan 2018.

Hans fokus ligger på organisatoriska frågor med en ökad medlemsnytta som huvudmål.