Karl Gustavsson

Karl Gustavsson

Ordförande

Karl har varit förtroendevald inom Mag- och tarmförbundet sedan 2009, då på läns- och lokalföreningsnivå inom Sjuhäradsföreningen. Sedan 2018 är han invald i förbundsstyrelsen och valdes vid senaste kongressen till ordförande.

Utanför Mag- och tarmförbundet arbetar Karl inom den tillverkande industrin med fokus på organisations- och verksamhetsutveckling. Något som han tar med sig in i arbetet nu när Mag- och tarmförbundet satsar mot framtiden.

Karl har sedan 2007 Crohns sjukdom och brottas som många andra med dess nyckfullhet.