Jonas Eriksson

Ordförande

Jonas är disputerad från KTH i Bioteknik. Han har haft flera befattningar inom industrin och akademin inom området Life Sciences både i Sverige och i andra nordiska länder.

  • Tele: 070-458 49 02