Inéz Arvidsson Delgado

Suppleant

Inéz är åter i styrelsen efter att varit engagerad under något år runt 2018, men då blev hon svårt sjuk och fick avsluta sitt uppdrag för att lägga allt fokus på hälsan. Nu har hon genomgått en multivisceral transplantation där hon fått fem nya organ samt livet tillbaka och hon är därför extra glad över att åter kunna och få vara en del av mag- och tarmförbundets styrelse.

Utöver engagemanget i mag- och tarmförbundet är Inéz även volontär i föreningen Frisk och fri där hon stöttar personer som drabbats av ätstörningar. Det är också med detta som hon i framtiden ser sig jobba, som psykoterapeut på heltid.