Fredrik Hopfgarten

Suppleant

Fredrik är född i Vilhelmina men flyttade senare till Lund för kemistudier vid Lunds Tekniska Högskola. Där ägnade han tio år åt studier och forskningsarbete i kemi. Fredrik har även betyg i toxikologi.

Största delen av sin yrkesverksamhet har Fredrik arbetat inom industrin såväl statlig som privat. De sista 20 åren innan pensionering arbetade han med regulatory affairs frågor, för kemindustrin.

Fredrik behandlades för ändtarmscancer 2009 och har sedan dess ägnat sig åt  tarmcancerfrågor som patientrepresentant för Mag- och tarmförbundet i RCCs styrgrupper.

Engagemanget för tarmcancerfrågor har även ökat med åren eftersom förbundets synpunkter efterfrågas och uppskattas, allt från prevention till rehabilitering.

  • Mobil: 070-673 88 15