Eleni Persson

Ledamot

Eleni Persson bor i Uppsala och är nu pensionerad sedan ett par år tillbaka. Tidigare arbetade hon i skolans värld med barn och unga. Eleni fick diagnosen Morbus Crohn när hon var 22 år och har sedan dess haft en besvärlig sjukdomshistoria.

Eleni var med och startade Uppsala länsförening på 90-talet och har varit aktiv till och från sedan dess. Idag är hon ordförande för Mag- och tarmföreningen i Uppsala län och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2017. För Eleni är delaktighet, gemenskap och inflytande inom alla de olika diagnoserna viktigt.