Karin Kjellberg

Projektledare

Karin är i grunden pedagog med arbetslivserfarenhet från grundskolan. Hon har tidigare utbildat och varit handledare i likabehandlingsfrågor inkluderat arbete med icke-diskriminering och mänskliga rättigheter inom funktionsrätt. Främsta arbetsfält har varit skola och utbildning, därtill det civila samhället och ideell sektor. Hon har också bakgrund som medicinsk sekreterare.

Karin är projektledare för förbundets projekt Förlossningsskadad Kvinna, finansierat av Allmänna Arvsfonden.