Elsa Israeli

Administratör

Elsa är utbildad socionom och journalist, och har tidigare arbetat som bland annat kurator och bokhandlare.

  • Tele: 08-642 42 00