Välkommen till Mag- och tarmföreningen i Västra Götaland

Medlemskap

  1. Gör som 7000 andra magkrigare - bli medlem hos oss!

  2. Ju fler vi är, desto mer kan vi förändra!

Föreningen

Mag- och tarmföreningen i Västra Götalands län är samlingsnamnet på 4 lokalföreningar, vilka är ideella intresseföreningar för personer med mag- och tarmproblem. Det övergripande målet för verksamheten är att återskapa livskvalitet. Människor som är mag- och tarmsjuka ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt begränsas av sjukdomen. Förbundet och länsföreningarna/lokalföreningarna verkar för att samhällets stöd och insatser ska göra detta möjligt.

Se fler filmer