Välkommen till Mag- oh tarmföreningen i Västerbotten

Medlemskap

  1. Gör som 7000 andra magkrigare - bli medlem hos oss!

  2. Ju fler vi är, desto mer kan vi förändra!

Mag- och tarmföreningen i Västerbotten är en förening inom Mag- och tarmförbundet. Föreningen verkar för att personer med mag-tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom. Som medlem i föreningen får du möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

Se fler filmer

Senaste nytt

Årsmöte

Kära medlem! Mag- och tarmföreningen i Västerbotten kallar till årsmöte torsdagen den 14 mars 2019 kl. 18:30 på Funktionsrätt, …