Välkommen till Mag- och tarmföreningen i Värmland

Medlemskap

  1. Gör som 7000 andra magkrigare - bli medlem hos oss!

  2. Ju fler vi är, desto mer kan vi förändra!

Mag- och tarmföreningen i Värmland är en förening inom Mag- och tarmförbundet. Föreningen verkar för att personer med mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett bra liv och få den hjälp och det stöd man behöver på grund av sin sjukdom. Som medlem i föreningen får du möjlighet att träffa andra i samma situation för erfarenhetsutbyte och ny kunskap.

 

Föreningen är i stunden vilande.