Vårt arbete under 2023

Varmt tack till dig som är medlem i Mag- och tarmförbundet och stödjer vårt arbete!

Några händelser från 2023:

  • Vid förbundskongressen i oktober valdes en ny styrelse och Karl Gustavsson valdes till ny ordförande. Kongressen efterföljdes av en seminariedag för ombuden från våra föreningar med intressanta föredragshållare och workshop.
  • På World IBD-day den 19 maj lyfte vi det tunga och viktiga sambandet mellan IBD och psykisk hälsa i ett webbinarium med dr Jonas Ludvigsson Webbinariet kan ni se här:
  • I september genomfördes Unga magars familjehelg för medlemsfamiljer med barn i 5-15 års åldern med mag-tarmsjukdom. 2024 äger familjehelgen rum 7-8 september. Tipsa gärna någon som du tror skulle kunna ha glädje av en familjehelg och håll utkik i vår medlemstidning Allt om mage, våra sociala medier och här på hemsidan.
  • Som en medlemsförmån anordnades en yogakurs på distans med särskild inriktning på IBS-problematik (avslappning i bäcken, ländrygg och höfter). Kursen med Frida Trönnberg blev mycket uppskattad och finns numera tillgänglig på våra medlemssidor på webben.
  • Mag-Tarmfonden som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening delade ut 1,25 miljoner kronor till sju fina forskningsprojekt. Som medlem i vårt förbund är du automatiskt silvergivare och stöttar arbetet med att lösa gåtorna kring mag- och tarmsjukdomar!
  • Vi genomförde stora informationsinsatser via våra digitala kanaler och medlemsmagasinet Allt om mage för ökad medvetenhet och synlighet kring mag-tarmsjukdomar och hur de kan påverka livet.


Att du finns med oss under 2024 betyder väldigt mycket för vårt påverkansarbete på Mag-och tarmområdet. Vi är bland annat representerade i regeringens patientråd, Vetenskapsrådet och i kvalitetsregister för både inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD) och tarmcancer. Ditt stöd ger betydligt större påverkanstyngd!