Vårt arbete under 2020

Ett omtumlande år närmar sig sitt slut. Coronapandemin har skakat om oss alla och ställt stora krav på våra förmågor till flexibilitet både som enskilda och som samhälle. 2020 har varit ”de ändrade planernas år”.

Men en del har ändå Mag- tarmförbundet gjort:

  • Vi genomförde en stor medlemsundersökning för att bättre lära känna våra medlemmar. Vi fick många svar och särskilt roligt var att Mag- och tarmförbundet fick mycket fina betyg som organisation. Vi visste redan att vi har många trogna medlemmar, men att de också gillar sitt förbund så mycket är fantastiskt roligt! Vi återkommer under 2021 med info från undersökningen.

 

  • Arbetet med Mag-tarmfonden har vi fokuserat extra mycket på detta år. Fonden är fortfarande i uppbyggnadsfas, men engagemanget från de ideellt arbetande krafterna i Mag- och tarmförbundet och Svensk Gastroenterologisk Förening som driver fonden är enormt. Forskningsbehovet på det stora och komplexa område som är mag-tarmsjukdomar är enormt och fonden behövs verkligen! Donationerna har fortsatt att komma in från allmänheten också i dessa svåra pandemitider.

 

  • Projektet Förlossningsskadad kvinna fick göra stora omläggningar i planerna under våren. Föreläsningar i Norrköping, Örebro, Umeå och Göteborg ställdes in, likaså fick de fysiska utbildningstillfällena för ambassadörerna ersättas med digitala distansutbildningsinsatser. Intresset för projektet har ändå varit stort inte minst från vårdprofessionens sida.

 

  • Vi lämnade stödbrev till två intressanta initiativ på mag-tarmområdet. Ett stödbrev gällde ett viktigt och högaktuellt forskningsprojekt kring Corona/IBD och ett om läkemedelstillgången för IBS på europeisk nivå. Det senare gick direkt till EU-kommissionen och ni kan läsa det här: Support letter ESNM_pharmaceutical committee. Supportbrevet är ett exempel på det arbete som Mag- och tarmförbundet utför lite mer i det tysta, men där vår tyngd är direkt kopplat till vårt medlemsantal. Hjälp oss att bli ännu tyngre – bli medlem du också!

 

  • Förbundet medverkar också i en skrift om maghälsa som går ut till allmänheten både digitalt och som pappersbilaga i en av de större kvällstidningarna den 28 december. Trots att sjukdomar i mage och tarm blir allt vanligare och till och med närmar sig folkhälsosjukdomar i vissa fall, är de inte särskilt omtalade. Syftet med vår medverkan i denna skrift är att synliggöra vår organisation och den problematik som våra medlemmar lever med.

 

  • Förbundet introducerade Lila Bandet som en nationell symbol för att öka kunskapen och medvetenheten om de inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD).