Vårt arbete under 2019

mag- och tarmförbundet

Under 2019 har ditt stöd som medlem gjort att Mag- och tarmförbundet har kunnat:

✔️ Driva frågan om nationell tarmcancerscreening () och en jämlik tarmcancervård ().

✔️ Starta projektet ”Förlossningsskadad Kvinna” () för att skapa en organisatorisk hemvist i civilsamhället för denna patientgrupp.

✔️ Synliggöra för allmänheten, beslutsfattare och sjukvårdsprofessionen hur det är att leva med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) genom IT-simuleringen ”In Their Shoes” () och online-enkäten IBD-koll (www.ibd-koll.se).

✔️ Delta i arbetet med den nationella kunskapsstyrningen för en bättre IBD-vård ().

✔️ Stora kommunikationsinsatser i både tryckt och digital media om Mag-tarmsjukdomar (t.ex. vårt medlemsmagasin Allt om mage (som för TREDJE ÅRET I RAD blivit nominerad till det prestigefyllda Publishingpriset)).

✔️ Utveckla vår forskningsfond Mag-tarmfonden (www.magtarmfonden.se) som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening. Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna kunde dela ut 1 000 000 kronor till framstående forskare inom mag-tarmområdet.