Vårt arbete under 2018

arbete

Under 2018 har ditt medlemskap bland annat inneburit att vi kunnat arbeta med frågor som:

✔️ Tandvårdsförsäkring och handikappersättning för personer med mag-tarmsjukdomar.

✔️ Projektet Universell utformning, som rör alla funktionsnedsättningar (ett samarbete med Funktionsrätt Sverige.)

✔️ Svenska vårdprocesser för tarmcancervården.

✔️ En mer patientnära sjukvård (tillsammans med vårdprofessionen). Bland annat genom arbetet med kvalitetsregistren SWIBREG (för inflammatorisk tarmsjukdom, IBD) och tarmcancerregistret.

✔️ Stora awareness/kommunikationsinsatser i både tryckt och digital media om Mag-tarmsjukdomar (t.ex. vårt medlemsmagasin Allt om mage (som kommer ut 4 gånger per år), IBD-koll, Skitviktigt, Maghälsa, In their shoes, m.fl.).

✔️ Vår forskningsfond Mag-tarmfonden (www.magtarmfonden.se). Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna kunde dela ut 600 000 kronor till forskare inom mag-tarmområdet.

✔️ Att stötta flera forskares individuella ansökningar (”letter of support”) för olika mag-tarmrelaterade forskningsprojekt, bland annat Nordtreat och ThioComp2.0.