Vårt arbete under 2022

Tack till dig som är medlem i Mag- och tarmförbundet. Under 2022 har ditt medlemskap inneburit att vi bland annat kunnat:

✔️ Arbeta för en förbättrad tarmcancervård genom representation i flera kvalitetsregister och programgrupper inom området. Under 2023 kommer vi framförallt att bevaka införandet av tarmcancerscreening i samtliga regioner. Ingen region får fuska!

✔️Lämna remissyttrande över förslagen till vårdprocess och vårdprogram för inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD). Det rörde sig om två mycket viktiga dokument som direkt kan komma att påverka kvaliteten på och jämlikheten i den svenska IBD-vården. Förslagen ska under 2023 anpassas till och implementeras på regionnivå.

✔️Genomföra en undersökning på temat IBD- relationer-, sex- och samlevnad på vår medlemskår. Ämnet har funnits på agendan en längre tid, men först i år realiserats genom ett samarbete med den forskande vårdprofessionen. Deltagandet i undersökningen blev stooort!

✔️Genomföra en undersökning på förbundets IBS-medlemmar för att under kommande år förbättra vårt påverkansarbete för diagnosen. IBS-vården måste bli bättre, tryggare och mer jämlik över landet!

✔️Genomföra stora informations- och awarenessinsatser på temat mag-tarmsjukdomar i både tryckt och digital media. Arbetet har huvudsakligen skett via våra digitala kanaler och i vårt medlemsmagasin Allt om mage (https://bit.ly/3oDB4Rw).

✔️Utveckla vår forskningsfond Mag-tarmfonden (www.magtarmfonden.se) som vi driver tillsammans med Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). Ett arbete som bland annat resulterat i att vi i samband med Gastrodagarna 2022 kunde dela ut 800 000 kronor till framstående forskare inom mag-tarmområdet
(https://bit.ly/3FBecuv).