Folk i ett köpcentrum

Mag- och tarmförbundet bedriver intresse politik och arbetar för medlemmarnas intressen. Vilket är att människor mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen.

bilden föreställer ett köpcentrum med mycket folk och liv. Mag- och tarmförbundet bedriver intresse politik och arbetar för medlemmarnas intressen. Vilket är att människor mag- och tarmsjukdomar ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen.