Hjälp oss att synliggöra IBD

 

Ungefär 65 000 personer lever med en eller flera inflammatoriska tarmsjukdomar där de vanligaste är Crohn’s sjukdom, ulcerös kolit och mikroskopisk kolit. Internationellt samlas de inflammatoriska tarmsjukdomarna under gruppnamnet ”IBD” som står för ”Inflammatory Bowel Disease”. Förkortningen IBD gör det lite enklare att prata om dessa komplexa sjukdomar.

 

IBD-sjukdomarna är fortfarande ganska okända utom för dem som är direkt drabbade.  Under perioden 19 april fram till den internationella IBD-dagen den 19 maj behöver därför Mag- och tarmförbundet din hjälp med att synliggöra IBD!

 

Fyll i det korta formuläret, skapa en bild och dela den i dina sociala mediekanaler under hashtag:arna ”#IBDelaktig”. #WorldIBDday.

 

Du kan också skicka in din bild till email hidden; JavaScript is required så publicerar vi din bild på vår Instagramsida. Inga känsliga persondata samlas in.