Katarina Dahlin / Hovås / medicin / probiotica (Manus A Göransson).