Om Unga Magar

Unga Magar är ett nätverk för unga vuxna med mag- och tarmproblem. För oss är det väldigt viktigt att ingen känner sig ensam i sin sjukdom. Genom Unga Maga är det enkelt att komma i kontakt med andra i liknande situationer och utbyta erfarenheter.

Unga Magar är en del av Mag- och tarmförbundet och arbetar för att ge stöd och sprida kunskap och förståelse om mag- och tarmproblem. Att vara ung och på väg ut i livet kan vara nog så svårt utan att vara sjuk. Att komma i kontakt med andra unga i liknande situationer kan kännas skönt och vara stöttande i vardagen. Unga Magar riktar sig till alla upp till 25 år. Är du anhörig till någon med mag- och tarmproblem och är under 25 år, är du också välkommen att bli medlem!

Följ oss på Facebook

Följ gärna vår Facebook-sida Unga Magar. Det är en grupp där vem som helst upp till 25 år kan bli medlem i. Här kan man byta erfarenheter och ställa frågor till andra medlemmar och snabbt få svar. Gruppen är sluten vilket innebär att bara gruppens medlemmar kan se vad som skrivs i den. Facebook-gruppen hittar du här.

Det finns även en grupp för föräldrar till barn och ungdomar med mag- och tarmsjukdomar. I gruppen kan föräldrar eller närstående till barn/ungdomar med någon form av mag- och tarmproblematik utbyta erfarenheter. Gruppen är sluten så ingen annan än medlemmarna ser vad som skrivs. Du hittar gruppen här.

Även om du inte är medlem i Mag- och tarmförbundet kan du gå med i våra Facebook-grupper. Vi rekommenderar dock att du blir medlem för att kunna ta del av alla de aktiviteter som anordnas. Mag- och tarmförbundet arbetar aktivt för att förbättra tillvaron för personer med mag- och tarmproblem, och ju fler vi är desto starkare blir vi.