Fia lever med en tarmsjukdom som knappast syns

Mikroskopisk kolit är en kronisk inflammation som går i skov, men den syns inte med blotta ögat utan det krävs biopsi som analyseras i mikroskop för att hitta förändringarna i tarmslemhinnan. Ofta förväxlas diagnosen med IBS eftersom symtomen liknar varandra.

Fia Abramsson fick diagnosen mikroskopisk kolit för tre år sedan. Att hon har celiaki (glutenintolerans) upptäcktes redan i ettårsåldern. Trots att hon och hennes föräldrar alltid har varit mycket noga med kosten har hon haft mycket bekymmer med magen, främst i form av gaser, kramper och diarré.

Under början av gymnasiet hade hon stora problem med magen (vilket i Fias fall innebär ett 40-tal toabesök per dygn, inklusive nattetid). Då var hon dålig under flera månader och ingen hittade vad som var orsaken. Den gången läkte inflammationen till slut ut av sig själv. För tre år sedan fick hon samma svåra symtombild som när hon var 16 år, och den här gången kom man till slut fram till diagnosen mikroskopisk kolit.

Mikroskopisk kolit är en autoimmun sjukdom, precis som celiaki och de sköldkörtelproblem som Fia också har. I samband med skoven har hon kortisonbehandling och provar sig fram med olika former av skonsam kost. Det blir en hel del mediciner och hon har även fått rådet att prova med probiotika.

Fia arbetar inom handikappomsorgen. Hon är sambo och har fyra barn på 9, 7, 5 respektive 3 år. Trots alla bekymmer och en krånglande mage som ständigt gör sig påmind är Fia en glad och social person. Men läkarens råd om att hon ska ta det lugnt känns ofta ganska orealistiska.

– Mikroskopisk kolit är en relativt nyupptäckt diagnos och har ännu inte samma möjligheter till ersättning som andra vanligare inflammatoriska tarmsjukdomar. Det syns inte utanpå men på insidan kan man vara väldigt, väldigt dålig, menar hon.

FIAS RÅD TILL ANDRA SOM HAR EN OVANLIG TARMSJUKDOM

Många får veta att det är IBS som orsakar problemen, och för att rätt diagnos ska kunna ställas krävs att det tas en biopsi som analyseras i mikroskop.

– Många blir inte upptäckta eftersom det inte finns så mycket kunskap än och eftersom det inte är så vanligt att man gör en biopsi, berättar Fia som tror att mörkertalet är stort och menar att man ibland måste kämpa för att komma vidare i undersökningar och diagnosticering. Det tar mycket tid och kraft, inte minst för en person som har ett ganska fysiskt krävande arbete och som dessutom har fyra små barn.

Fakta: Mikroskopisk kolit

Mikroskopisk kolit är ett samlingsnamn för diarrésjukdomar (främst kollagen kolit och lymfocytär kolit) där mikroskopisk undersökning av biopsier krävs för att hitta förändringar i tarmslemhinnan. Symtomen är oblodig diarré (även på natten), analinkontinens, diffusa buksmärtor, viktnedgång och trötthet. Många av patienterna har samtidigt andra autoimmuna sjukdomar, till exempel sköldkörtelrubbningar, celiaki och diabetes.

Text: Kajsa Asp Jonson