Katharina Berggren

AMBASSADÖR

 

Katharina är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Helsingborg och är 60 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Katharina Berggren, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Förstföderska 1981 – får en förlossningsskada, adekvat diagnos först 35 år senare.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada defektläkt Grad 2, d v s djupare bristning i fascia (bindväv) samt vaginalslemhinna och skada muskler

Får efter förlossningen svårighet med tarmtömning och smärta i samband med detta. Att bajsa fungerade inte alls och hon blev därmed tidigt beroende av laxermedel. Hade dessutom smärtor i bäckenbottenområdet och smärtsamma menstruationer. Vården tolkade besvären som stressrelaterade och typiska psykosomatiska ”kvinnoproblem”. Fick råd om att äta fiberrik kost, att motionera och minska på stressen. Trodde till slut inte heller på sig själv gällande sina besvär och trodde sig vara inbillningssjuk.

Haft mångåriga besvär med att inte kunna bajsa, smärta i underlivet och känt att något är fel. Haft tyngdkänsla, med diffusa smärtor i ländrygg och känsla av att inte hålla ihop. Återkommande läkarbesök och otaliga undersökningar gjordes, både hos gynekolog och kirurg, men besvären togs inte på allvar. Har i många år kämpat för att klara allt i livet och för tillgång till adekvat bedömning och vård. Livskvalitet, socialt välmående och yrkesliv har påverkats negativt under alla år.

Haft svårigheter med att sitta de sista 10 åren på grund av en alltmer tilltagande smärta. Under åren även utvecklat IBS (Irritated Bowl Syndrom; irriterad tjocktarm) med kraftig matintolerans. Har även fått tre diskbråck på grund av snedbelastning och besvär med nacke, bröstrygg och käkar.

Får under åren fler besvär, nu även ett stort obehag av en knöl som smärtar och sitter i vägen på vänster sida i underlivet. Det leder till en större abscess som undersöktes akut och tolkades felaktigt som Bartolinit*. Ingen behandling sattes in varvid smärtor och besvär tilltog vilket medförde en begynnande utmattning. Ett flertal undersökningar gjordes och trots smärta och knöl inga åtgärder. 2016 ställdes diagnos. Allt ovan resulterar i en sprucken rektovaginal fistel 2016 (en slemhinneklädd gång mellan slida och tarm vilket medför okontrollerat läckage av avföring och gas ut i slidan). I samband med detta upptäcktes även orsaken, de defektläkta skadorna från början av 80-talet.

Har, per september 2020, genomgått totalt nio operationer sedan 2016 för åtgärd av fistel och bäckenbottenskada samt på grund av kvarstående nerv- och muskelsmärtor vilka behandlas med Botox drygt var tredje månad samt behandling hos specialistfysioterapeut.

Är sjukskriven från det egna bolaget inom HR sedan våren 2016 på grund av såväl fysiska skador samt utmattning.  Allt orsakat av förlossningsskadan och de traumatiska efterförloppen. Är, när hon orkar, sedan flera år aktiv för att bryta tabun kring förlossningsskador och framför allt sent upptäckta skador hos kvinnor. Vill väcka opinion bland politiker och myndighetspersoner. Har bland annat startat Facebook-sidan ”Förening för Kvinnors Hälsa”, överlämnat namninsamlingar med flera tusentals underskrifter till Socialstyrelsen och socialministern. Är patientsakkunnig för Region Skåne samt SBU (Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering). Deltagit i flera intervjuer och artiklar i olika media för att väcka opinion och påverka gällande kvinnors hälsa och föråldrade sjukvård. Är ny ledamot i Mag- och tarmföreningen Skåne.

Bartolinit*= Inflammation av Bartholins körtel. Bartholins körtlar är sekretproducerande körtlar belägna i den bakre delen av kvinnans blygdläppar. Vid bartolinit har den ena eller båda körtlarna blivit inflammerade, vilket gör att deras öppningar svullnar och täpps igen. När sekretet stängs inne i körteln kan en varböld bildas.

/Texten är uppdaterad november 2020