Jenny Aakula

AMBASSADÖR

Jenny är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Ödeshög och är 45 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Jenny Aakula, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Föder sitt andra barn 2014, utdrivningsförlopp med funduspress (yttre press mot buken) – vilket inte journalfördes då fokus var på barnet som fastnat i skulderdystoci – får en förlossningsskada. (Dystoci=”komplicerad förlossning”)

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada felläkt/missad Grad 2, d v s djup bristning i perineum/ mellangården (utrymmet mellan slida och ändtarmen) med skada på hud, muskler, fascia (bindväv) och/eller vaginalslemhinnan. Får ocksådiastatis recti (delade oläkta magmuskler).

Sammantaget leder skadorna till besvär med urininkontinens samt tömningssvårigheter av tarmen -rectocele, rörelsesvårigheter och ständiga ryggsmärtor oavsett kroppsläge. Möter stor oförståelse från vården samt erhåller felaktiga råd sett till skadan. Avsaknaden av bålstabilitet, på grund av diastasen, ledde även till diskbråck och SRS, Segmentell Rörelsesmärta. Upplever anknytningsproblematik samt får svårt med allt från enklare omsorgsuppgifter till tunga lyft de två första åren.

Fick förklaring på sina smärtor och besvär först efter 1,5 år efter förlossningen.  Har därefter genomgått två operationer dels för Grad 2-skadan, dels diastasen (utomläns). Har yrkesmässigt också tvingats till omskolning på grund av skadorna och den eftersatta vården.

Den egna sjukvårdsregion bedömde initialt operation av bukväggsdiastas som ”skönhetsoperation” varvid vård nekades. Har anmält Regionen och regionsjukhuset till DO, Diskrimineringsombudsmannen, mot bakgrund av diskriminering genom dåligt fungerande vårdkedja, med missad skada, utifrån könstillhörighet. DO kunde inte styrka diskriminering, men anmälan ledde till att Regionen beviljade diastasoperation ”av psykiska skäl”.

Opinionsbildare och lobbyist, har bland annat varit med och startat FB-gruppen Våga Väga Förlossningsskador. Arbetar idag för att bryta tabun kring förlossningsskador samt väcka opinion för en bättre vård. Brinner för att bra information ska ges till ungdomar och blivande gravida/föräldrar samt nyförlösta/nyskadade.
/Texten är uppdaterad oktober 2020