Hanna Öhman

AMBASSADÖR

Hanna är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Älvsbyn och är 36 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Hanna Öhman, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Förstföderska 2011, mycket snabbt förlopp – får en förlossningsskada.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada Grad 4, d v s totaltruptur (fullväggsskada) av perineum/mellangården (utrymmet mellan slida och ändtarm) inkluderat sfinkterruptur och tarmens slemhinna (ändtarmens båda ringmuskler är skadade).

Sfinkterskadorna syddes direkt i förlossningsrummet, vilket i efterhand står klart att det borde ha gjorts på operation. Efter förlossningen tilltagande smärta i ändtarmsområdet med inskränkt fysisk rörlighet, svårt att sitta på toaletten. Stora svårigheter att stå upprätt samt att sitta ner. Sökte hjälp inom både gynekologisk eftervård samt primärvården, men fick inget adekvat stöd. Blev undersökt av en läkare först tre månader efter förlossningen. Då upptäcktes en fistelgång med läckage från ändtarmen.

Ständiga smärtor, kraftig avföringsinkontinens och återkommande sjukskrivningsperioder ledde till starkt försämrad livskvalitet. Har sedan förlossningen blivit opererad totalt 30 gånger i försök att laga skadorna i tarmen, inkluderat en stomioperation 2015, men utan fullgott resultat. Har genomgått flertalet Seton-operationer* samt flertalet lambåplastiker** runt ändtarmen och fistelområdet men även dessa utan fullgott resultat.

Har idag lärt sig leva med stomin som befriat henne från rädslan för avföringsinkontinens, ”att bajsa på sig”. Påverkas fortfarande av ständiga smärtor, som nu blivit ”en del av vardagen”.

Arbetar sedan flera år tillbaka för att bryta tabun kring förlossningsskador, öka medvetenheten samt väcka opinion för bättre vård före, under och efter graviditet och förlossning. Har bland annat varit med och startat Facebook-sidan Våga Väga Förlossningsskador, drivit en av landets största förlossningsskade-bloggar, medverkat som patientsakkunig i forskningsprojekt för SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering), deltagit i direktsända TV-intervjuer samt flertalet intervjuer i olika media såväl regionalt som rikstäckande och har även Sveriges enda förlossningsskade-podcast. Bedriver sedan många år tillbaka påverkansarbete för förändring av vårdens omoderna inställning till information om förlossningsskador.

* Seton; en tunn tråd eller plastslang som tömmer en fistel på var/sekret.
**Lambåplastik; en form av hudtransplantation.

/Texten är uppdaterad november 2020