Frida Trönnberg

AMBASSADÖR

Frida är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Linköping och är 33 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Frida Trönnberg, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Förstföderska april 2018 – får en förlossningsskada.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada Grad 3, d v s sprucket perineum/mellangård (utrymmet mellan slida och ändtarm) inklusive sfinkterruptur (ändtarmens ringmuskel är skadad). Dessutom – upptäckt först 7-8 månader efter förlossningen – en dubbelsidig levatorskada (levatormusklerna stödjer upp bäckenbotten).

Opererades för sfinkterskadan direkt i samband med förlossningen men syddes inte korrekt. Hade därefter mycket svår och ihållande smärta i bäckenbottenområdet, med snedbelastning, samt oförmåga till såväl lyft som promenader.

Upprepade urinvägsinfektioner, överspänd bäckenbottenmuskulatur, sömnbrist, amningsproblem och även anknytningsproblematik. Besvären och smärtorna negligerades vid såväl efterkontrollen som på gynakuten. Blev dessutom feldiagnostiserad med överaktiv blåsa samt fick råd om fortsatta knipövningar vilket förvärrade överspändheten och smärtan i bäckenbotten.

Utvecklade PTSD, posttraumatiskt stressyndrom med depression. Hade även starka suicidtankar.

Blev till slut rekommenderad, via kvinnor i samma situation på sociala medier, en specialistklinik i regionen, där hon omedelbart fick rätt diagnos.

Opererades drygt ett år efter förlossningen för sin förlossningsskada, vilket borde ha blivit åtgärdat direkt efter förlossningen. Upplever sig vara nästintill återställd idag tack vare fantastisk terapi och egen rehabilitering, trots att delar av levatorskadan aldrig kommer kunna åtgärdas helt.

Har anmält vårdförloppet till Löf, Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag, men fått avslag. Även gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, – väntar fortfarande på svar därifrån.

Är utbildad postpartum-PT och bäckenbottenyogalärare. Har även vidareutbildning inom traumaanpassad yoga. Stödjer idag andra med bäckenbottenproblem via Instagramkontot #heltunderliv. Brinner också för att bryta tabun samt vill väcka debatt i frågor som rör förlossningsskador och tillhörande eftervård.
/Texten är uppdaterad oktober 2020