Carina Ekman

AMBASSADÖR

Carina är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Boden och är 41 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Carina Ekman, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Förstföderska 2008, utdraget förlopp med sugklocka och klipp samt funduspress (yttre press mot buken) – får en förlossningsskada.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada Grad 3, d v s sprucket perineum/mellangård (utrymmet mellan slida och ändtarm) inklusive sfinkterruptur (ändtarmens ringmuskel är skadad). Drabbades också av framfall av både främre vaginalväggen (cystocele) och ändtarmen (rectocele), samt senare även av framfall av tarmslyngor (enterocele).

Syddes i samband med förlossningen, men flera muskler som var av blev aldrig lagade. De missade skadorna upptäcktes först åtta år senare, efter egenremiss till specialistenhet i annan region. Hade sökt vård på hemmaplan första åren, men ingen kunde fastställa rätt diagnos eller bidra med rätt stöd.

Efter ytterligare två graviditeter och förlossningar förnyade försök att få rätt hjälp för sina besvär; dagliga besvär av urin- och avföringsinkontinens samt smärta i bäckenbotten och ryggslut. Framfallet opererades 2013. Men, de fleråriga symtomen med framför allt smärtor ledde till slut till utmattningssyndrom och sjukskrivning 2014.  Isolerade sig mer och mer efter framfallsoperationen på grund av rädsla att inte kunna hålla tätt.

Fick 2015 en sakral nervstimulator inopererad för att förhindra inkontinensen.

Slutligen efter att rätt diagnos fastställts, operation av bäckenbottenskadan med rekonstruktion av mellangården i november 2016.

Det har varit en lång egen kamp för rätt vård med återkommande upplevelser av att inte ha blivit tagen på allvar. Det vardagliga livet påverkas fortfarande, men mår idag jämförelsevis bra. Yrkesmässigt råder en pendling mellan perioder av fulltidsarbete eller deltidssjukskrivning orsakat av skadan. Och, kvinnokliniken på närliggande sjukhus har nyligen ombesörjt en remiss till hälsocentralen för smärtrehabilitering. Det vill säga 12,5 år efter skadan!

Vill bidra till att bryta tabun, sprida information om förlossningsskador samt bidra till en förbättring av vården. Är bland annat aktiv i Facebook-gruppen Våga Vägra Förlossningsskador. 
/Texten är uppdaterad oktober 2020