Camilla Fagerlund

AMBASSADÖR

Camilla är ambassadör i Förlossningsskadad Kvinna, ett projekt på Mag- och tarmförbundet. Bor i Sandviken och är 40 år.

Hon vill bidra till en säkrare förlossningsvård och eftervård genom att delge sina erfarenheter.
Hennes vårdhistoria går att läsa här nedan.

För utskrift samt information om kontaktväg:
Presentation Camilla Fagerlund, nedladdningsbar PDF

Vårdhistoria - efter förlossning vaginalt

Föder sitt andra barn oktober 2017 – får en förlossningsskada.

Medicinsk bedömning, efterförlopp och personliga erfarenheter
Förlossningsskada Grad 3, d v s sprucket perineum/mellangård (utrymmet mellan slida och ändtarm) inklusive sfinkterruptur (ändtarmens ringmuskel är skadad) samt även en levatorskada (levatormusklerna stödjer upp bäckenbotten).

På grund av rädsla för att spricka fanns önskemål om planerat kejsarsnitt, men detta nekades då läkaren ansåg att det inte fanns några fysiska hinder att föda vaginalt. Ingen hänsyn togs till den psykiska aspekten kring rädslan att föda vaginalt.

Dagliga besvär av avföringsinkontinens efter skadan samt anknytningsproblematik. Fått kämpa för tillgång till rätt vård och har stora upplevelser av att inte ha blivit tagen på allvar. Opererad först mars 2020 (utomläns) med en mellangårdsrekonstruktion samt sfinkterrekonstruktion.

Mår idag bättre, dels på grund av genomförd operation med förhoppning om goda resultat, dels på grund av långvarigt samtalsstöd med fokus på bearbetning av förlossningsupplevelsen och anknytningsproblematiken.

Vill bryta tabun kring förlossningsskador vilket varit en egen personlig process. Från känslor av skam till att öppet berätta om sina erfarenheter. Brinner också för att lyfta frågan om nyförlösta kvinnors rättigheter vad gäller adekvat eftervård.

/Texten är uppdaterad oktober 2020