Vårdhistorier

Här kan du läsa om ambassadörerna i projektet Förlossningsskadad Kvinna och deras vårdhistorier. Dessa innehåller beskrivningar av olika långtgående besvär som följd av obehandlade eller felläkta bristningar. Beskriver också ambassadörernas personliga kamper för tillgång till rätt vård. Professionell kunskap finns, men det saknas nationell likvärdighet.

Vårdhistorierna är i första hand riktade till vårdpersonal samt beslutsfattare i syfte att väcka opinion för säkrare och tryggare förlossnings- och eftervård i hela landet.

Medicinska termer förlossningsskador