Varför Mag- och tarmförbundet?

En förlossningsskada är samma sak som en bristning.

Varför har Mag- och tarmförbundet ett projekt om förlossningsskador?

”Förlossningsskador” är en relativt ny diagnosgrupp inom förbundet och antogs genom ett kongressbeslut 2014. För att stärka arbetet kring området förlossningsskador ansöktes efter ett par år om projektmedel hos Allmänna Arvsfonden och positivt svar gavs. Fantastiskt bra! Projektet startade september 2019 och pågår till hösten 2022.

För kvinnor med permanenta förlossningsskador finns således idag en tillhörighet i en patientförening via Mag- och tarmförbundet. Projektets målsättningen att bygga upp ett långsiktigt arbete för en säkrare förlossningsvård och bättre tillgång till eftervård vid en förlossningsskada möjliggörs därmed. En förankringen i en ideell förening med demokratiska och medlemsgrundade beslutsprocesser stärker brukarperspektivet och är av stor vikt.

För mer information om Mag- och tarmförbundet: www.magotarm.se

Centralt i Arvsfondsprojekt är målgruppens delaktighet i process och genomförande. Personer med egen erfarenhet – projektets ambassadörer – påverkar således innehåll och resultat i projektet Förlossningsskadad Kvinna. Detta med stöd av ett projektteam under ledning av projektledaren.

Projektteamet i Förlossningsskadad Kvinna

Karin Kjellberg, projektledare

073-642 42 58 email hidden; JavaScript is required

Anette Wällstedt, projektadministratör

Linn Inganäs, projektkommunikatör