När förlossningen gör ont

Projektet Förlossningsskadad Kvinna har valt att ta fram en bok där projektets tretton ambassadörer berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter av att drabbas av förlossningsskador. Syftet med boken är att uppmärksamma och synliggöra förlossningsskador från patientperspektivet.