BOK: När förlossningen fortsätter att göra ont

Projektet Förlossningsskadad Kvinna har valt att ta fram en bok där projektets tretton ambassadörer berättar om sina egna upplevelser och erfarenheter av att drabbas av förlossningsskador. Syftet med boken är att uppmärksamma och synliggöra förlossningsskador från patientperspektivet. Här behandlas både bemötande i vården, fysiska och psykiska skador samt den långa kamp som ambassadörerna fört för att få rätt vård.

Boken ”När förlossningen fortsätter att göra ont – skadorna vi inte pratar om” är skriven av journalisten Anne Lichtenstein som även hon är drabbad av en förlossningsskada.  Medverkar i boken gör även flera kvinnor ur vårdprofessionen som gjort banbrytande insatser för förlossningsvården.

Boken är framtagen med stöd av Allmänna Arvsfonden och går att beställa från Mag- och tarmförbundet: email hidden; JavaScript is required

Här nedan kan du ladda ner den som e-bok. OBS! Du behöver ha en EPUBreader installerad för att kunna ladda ner och läsa boken. 

I samband med att projektet Förlossningsskadad Kvinna släppte boken, i januari 2022, bjöd Mag- och tarmförbundet in till en kväll om förlossningsskador där flera inom vårdprofessionen även var inbjudna. Denna kväll med både föreläsningar och bokrelease hölls på Medelhavsmuséet i Stockholm. Kvällen går att ta del av i sin helhet på vår Youtube-kanal.

Här kan du läsa bokens Förord av Eva Uustal Eva, som är överläkare på Kvinnokliniken, Universitetssjukhuset i Linköping, har opererat en mängd kvinnor med förlossningsskador.